Tjänster

Vi erbjuder våra tjänster med 17 års erfarenhet

Vära tjänster innehåller:

  • Funkionskontroll av anlägningen
  • Rengöring av ventilations anlägningen, decinfiera och injustera anlägningen
  • Byte och leverans av filter
  • Byte av ventiler
  • Lokalisering av problemen och åtgärda dom
  • Sotning

Vi andväner modern utrusting och här möjligheten och videofilma skicket eller rengörings behovet av anlägningen.

 

 

 

Pellon nuohous ja ilmastointi Ky 


Försäljning och montage av plåt tak,skorstens beslag. Försäljning och montage av skarvfria hängrännor. Försäljning och montage av snöras skydd, fasad stegar, tak stegar. Försäljning och montage av ventilations anlägningar

Vi erbjuder rengöring av ventilation i villor, hyresfastigheter, indrustrifastigheter 

Se Airpowers bilder på rengöring: 

  • Villor
  • Hyresfastigheter
  • Industrifastigheter