Rengöring av ventilation

Luften innomhus innehåller samma smutspartiklar som luften utomhus.Bra luftkvalite förbätrar sjukdommar, förbätrar trivlsen och arbetskapasiteten.Ventilationen har en stor betydelse på luft kvaliten innomhus.Ventilationens uppgift är att transportera ren luft in och smutsig ut.  

Bra luftkvalite kommer inte av sej själv,man bör ha underhåll av anlägningen. Ventilationskanalerna blir smutsiga med tiden,så det börjar komma smutspartiklat in i lokalerna. Luftfiltrerna i aggregaten berättar när det börjar bli dags för en rengöring, även smuts runt tilluftsventilerna berättar samma sak. Om ni inte kommer ihåg om eller när ventilationen är rengjord senast så bör den rengöras. Tag kontakt för mer information.

Rengöringen av ventilationskanalerna påbörjas med att skapa undertryck i kanalerna. Sen rengörs kanalerna med roterande borstar.om det behövs så decifinfierar vi kanalerna. Efter rengöring av aggregaten,ventiler och filterbyte injusterar vi luftmängden i lokalerna.